Omgjøringen for 2018 er i gang

Sist oppdatert: 30.07.2019
Nå har vi begynt å gjøre om lån til stipend for 2018. Du får en e-post fra oss når omgjøringen er klar.

Alle studenter i høyere og annen utdanning får basisstøtten utbetalt som et lån, men vi kan gjøre om inntil 40 prosent av basisstøtten til stipend. Det skjer på bakgrunn av informasjon om inntekten og formuen din, som vi får fra skatteetaten, og eksamensresultatene dine, som vi får fra lærestedet. Omgjøringen skjer automatisk for de fleste, men hvis du har studert i utlandet må du sende inn eksamensresultatene dine selv.

Les mer om omgjøring av lån til stipend.

Vi sender ut svarene over flere måneder
Over 270 000 kunder skal få svar på hvor mye lån de får gjort om, og med et så stort antall kunder klarer vi ikke å behandle alt samtidig. Det betyr at du kan måtte vente til slutten av oktober før du får svar.

Vi bruker inntekt og studiepoeng fra 2018
Informasjonen om inntekt og formue vi bruker til å beregne hvor mye stipend du kan få, får vi fra skattefastsettingen din for 2018. Siden den følger kalenderåret og ikke undervisningsåret, får du omgjøring for utdanningen du bestod i kalenderåret 2018. Det vil si vårsemesteret og høstsemesteret i 2018.

Du får omgjøring for eksamensresultater fra 2019 når fastsettingen din er klar i 2020.

Har du fått forsørgerstipend eller ekstrastipend?
Forsørgerstipend ved omsorg for barn, og ekstrastipend ved nedsatt funksjonsevne blir også behovsprøvd. Det vil si at hvis du har hatt inntekt, trygd eller formue over grensene våre, kan hele eller deler av disse stipendene bli gjort om til lån.

Flyktningstipend
For elever uten ungdomsrett, blir flyktningstipend som er tildelt for vårsemesteret og høstsemesteret 2018 behovsprøvd. Det betyr at hele eller deler av stipendet kan bli gjort om til lån hvis du har hatt inntekt, trygd eller formue over grensene våre. Dette gjelder dersom du har fått støtten regnet ut på samme måte som studenter i høyere utdanning. 
Alle studenter i høyere og annen utdanning får basisstøtten utbetalt som et lån, men vi kan gjøre om inntil 40 prosent av basisstøtten til stipend. Det skjer på bakgrunn av informasjon om inntekten og formuen din, som vi får fra skatteetaten, og eksamensresultatene dine, som vi får fra lærestedet. Omgjøringen skjer automatisk for de fleste, men hvis du har studert i utlandet må du sende inn eksamensresultatene dine selv.
Les mer om omgjøring av lån til stipend.