Nå starter opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte

Sist oppdatert: 24.05.2017
Stortinget har vedtatt en plan om å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. Den første utbetalingen kommer i juni 2017.

Det er bare fulltidsstudenter som tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning som får studiestøtte i 11 måneder. Du må ha vært i utdanning hele vårsemesteret.

Dette får du

Stortinget har vedtatt at du får studiestøtte i

  • 10 måneder + 1 uke for undervisningsåret 2016–2017
  • 10 måneder + 2 uker for undervisningsåret 2017–2018

Den siste uken for 2017–2018 får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018. Videre opptrapping for 2019 og 2020 vil ikke bli avgjort før i desember 2018 og desember 2019.

Illustrasjonsbilde, opptrapping til 11 måneders studiestøtte

Første utbetaling kommer i juni 2017

Den første uken med ekstra studiestøtte blir for de aller fleste utbetalt i juni 2017. Utbetalingen utgjør en fjerdedel av støtten du får per måned, og vil være på rundt 2 600 kroner. Under "Utbetaling av stipend og lån" på Dine sider ser du hva du har fått i støtte.

Du trenger ikke signere en ny avtale om støtte for å få den ekstra utbetalingen i juni, den kommer automatisk.

Disse får ikke en ekstra måned med studiestøtte

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får støtte om sommeren etter andre ordninger