Studenter i Storbritannia og euroland får mindre utbetalt i skolepengestøtte

Sist oppdatert: 09.12.2016
Endring i valutakursen fører til at mange norske studenter i utlandet vil få utbetalt mindre i skolepengestøtte våren 2017. Det er spesielt i Storbritannia og land som bruker euro som valuta, som blir påvirket.

Dersom støtten du har fått til skolepenger endres, får du et nytt vedtaksbrev på Dine sider. I brevet finner du informasjon om den nye kursen og om beløpet du har fått utbetalt.

Hva er valutajustering?

Skolepengereduksjon i Storbritannia

Fordi kursen på det britiske pundet (GBP) har blitt svekket i løpet av høsten, får alle som studerer i Storbritannia mindre støtte til skolepenger. Det britiske pundet lå per 1. april 2016 på 12,0880. Den gjennomsnittlige kursen for november 2016 var på 10,4545. Studerer du i Storbritannia, blir dermed skolepengestøtten du får utbetalt i desember redusert med 13,513 prosent.

Hvis du for eksempel betaler 6 000 GBP i skolepenger per semester, fikk du tildelt maks skolepengestøtte på 63 080 kroner for våren 2017. Ettersom kursen har endret seg med 13,513 prosent siden 1. april, vil du få en reduksjon i skolepengestøtten på 8 524 kroner.

Skolepengereduksjon i euroland

Euroen har også svekket seg mot den norske kronen. De som betaler skolepenger i euro, vil også få mindre utbetalt i skolepengestøtte våren 2017. Euroen lå per 1. april 2016 på 9,4246. Den gjennomsnittlige kursen for november 2016 var på 9,0807. Studerer du innenfor EU, blir dermed skolepengestøtten du får utbetalt i desember redusert med 3, 649 prosent.

Hvis du for eksempel betaler 8 000 euro i skolepenger per semester, fikk du tildelt maks skolepengestøtte på 63 080 kroner for våren 2017. Ettersom kursen har endret seg med 3,649 prosent siden 1. april, vil du få en reduksjon i skolepengestøtten på 2 302 kroner.

Betaler du mer i skolepenger enn du får i støtte?

Valutajusteringen beregnes ut fra beløpet du har fått i vedtaksbrevet, og ikke fra den summen du faktisk betaler i skolepenger. Selv om du betaler mer i skolepenger enn Lånekassens satser som i eksempelet over, får du likevel ikke mer støtte til skolepenger. Vi kan ikke gi kompensasjon for at skolepengestøtten blir redusert ved valutajustering.