Gebyrer og forsinkelsesrenter

Hvis du ikke betaler regningen i tide, kan du få purregebyrer og forsinkelsesrenter. Får du regningen på papir, må du også betale et fakturagebyr.

Gebyrer i Lånekassen

Lånekassen har følgende gebyrer:

  • Purregebyr – første purring: 280 kroner
  • Purregebyr – andre purring: 490 kroner
  • Gebyr for regning på papir: 18 kroner per regning

Gebyrer som ikke er betalt, blir lagt til på neste regning.

Størrelsen på gebyrene er fastsatt i Lånekassens forskrifter og er politisk bestemt.

Hva er gjeldende forsinkelsesrente?

Betaler du regningen for sent, beregner vi forsinkelsesrenter på det beløpet du skulle ha betalt. Renten blir lagt til beløpet fra den første dagen etter forfallsdato, og fram til du betaler regningen din. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyret.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt to ganger i året av Finansdepartementet. Den følger styringsrenten til Norges bank med et påslag på 8 prosentpoeng. Hvis styringsrenten er på 2 prosent, blir altså forsinkelsesrenten satt til 10 prosent. Se regjeringens nettside for å se hva forsinkelsesrenten er nå.

Så mye koster forsinkelsesrentene deg

Har du en gjeld på 300 000 kroner, vil det månedlige terminbeløpet være 1 727 kroner dersom renten er 2,979 prosent. For hver dag du er forsinket med betalingen din, blir det i dette eksemplet lagt til 51 øre i forsinkelsesrenter per dag per terminbeløp. Fra det første terminbeløpet forfaller 15. februar, til lånet blir sagt opp av oss 16. mai, vil du måtte betale 92 kroner totalt i forsinkelsesrenter når denne er på 10,75 prosent.

Men blir lånet ditt sagt opp, vil det etter oppsigelsen løpe forsinkelsesrenter av hele gjelden din. Har du for eksempel en gjeld på 300 000 kroner, vil en måned med forsinkelsesrenter dermed bli på i underkant av 2 700 kroner.