Andre delen Betalingsutsetjing og sletting av renter