Tidligere grenser for inntekt og formue

 

2020

2019

2018

2017

Inntektsgrense ved støtte hele året

188 509

182 575

177 257

172 597

Inntektsgrense ved støtte i sju måneder eller mindre

471 270

456 436

443 142

431 492

Formuegrense for ugifte

428 861

415 362

403 264

392 662

Formuegrense for gifte eller samboere med felles barn

823 663

797 737

774 502

754 140

Grense for trygd ved støtte hele året

100 863

97 688

94 843

92 350

Grense for trygd ved støtte i sju måneder eller mindre

282 761

273 861

265 884

258 894

Grense for ektefelles person- og kapitalinntekt ved barnestipend

425 357

411 968

399 969

389 454