Tidligere grenser for inntekt og formue

 

2021

2020

2019

2018

Inntektsgrense ved støtte hele året

195295

188509

182575

177257

Inntektsgrense ved støtte i sju måneder eller mindre

488236

471270

456436

443142

Formuegrense for ugifte

444300

428861

415362

403264

Formuegrense for gifte eller samboere med felles barn

853315

823663

797737

774502

Grense for trygd ved støtte hele året

104494

100863

97688

94843

Grense for trygd ved støtte i sju måneder eller mindre

292940

282761

273861

265884

Grense for ektefelles person- og kapitalinntekt ved barnestipend

440670

425357

411968

399969