Tilleggslån korona våren 2021

Dersom du har hatt nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021, kan du ha rett til et tilleggslån.

Tilleggslånet er på 26 000 kroner

Tilleggslånet er på 26 000 kroner, uavhengig av om du tar utdanning på fulltid eller deltid. Du kan ikke søke om bare en mindre del av lånet.

10 400 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend, hvis du kan dokumentere at du har rett til lånet.  

Nedgang i arbeidsinntekt for å ha rett til lånet

Arbeidsinntekten din må ha gått ned, og dermed ha vært lavere enn før nedgangen i hele eller deler av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021. Du kan også ha rett til lånet hvis arbeidsgiver trakk tilbake et jobbtilbud på grunn av korona.

Med arbeidsinntekt mener vi ordinær lønnsinntekt eller inntekt fra frilansoppdrag og liknende. Kapitalinntekter, som for eksempel renteinntekter, inntekt fra husleie, avkastning på aksjer og liknende, regnes derfor ikke som arbeidsinntekt. Har du hatt økte utgifter, regner vi heller ikke dette som nedgang i inntekt.

Les mer om eksempler på situasjoner som gjør at du kan søke om tilleggslånet, og om hvilken dokumentasjon du kan sende inn.

Vilkår for studenter for å kunne søke

Bare studenter over 18 år som får lån og stipend fra Lånekassen våren 2021 kan søke om lånet.

For å ha rett til lånet, må:

  • du ha fått lån og stipend fra Lånekassen i perioden du hadde nedgang i inntekt
  • du hatt nedgang i arbeidsinntekt i hele eller deler av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021
  • du kunne dokumentere nedgangen i inntekt og årsaken til det
  • koronasituasjonen være årsaken til nedgangen i inntekt 

Vilkår for elever for å kunne søke

Bare elever over 18 år som får lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte fra Lånekassen våren 2021 kan søke om lånet.

For å ha rett til lånet, må:

  • du ha fått lån til søkere som er 18 år eller eldre, etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte, i perioden du hadde nedgang i inntekt. 
  • du ha hatt nedgang i arbeidsinntekt i hele eller deler av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021
  • du kunne dokumentere nedgang i inntekt og årsaken til det
  • koronasituasjonen må være årsaken til nedgangen i inntekt 

Søknaden er på Dine sider

Bare de som får e-post fra oss, kan søke om tilleggslånet på Dine sider. Du får en e-post fra oss når din søknad er klar. Vent derfor med å søke til du har mottatt e-posten fra oss. De aller fleste fikk e-post i slutten av februar.

Søknadsfristen er 30. juni 2021

Du trenger ikke søke med én gang du får søknaden. Er usikker på om du har rett til lånet, bør du vente med å søke til du er sikker. Dersom du har lest vilkårene og selv mener du oppfyller dem, og senere kan dokumentere dette, kan du søke om tilleggslånet.

Søknaden vil være tilgjengelig på Dine sider til og med den datoen. 

Konsekvenser av å gi feil opplysninger 

Hvis du søker om tilleggslånet, må du gi en egenerklæring i søknaden på at du oppfyller vilkårene. Kan du ikke dokumentere at du har rett til lånet, må du ikke søke. 

Du har opplysningsplikt, og det betyr at du har plikt til å gi oss riktig informasjon når du søker. Du har også plikt til å si fra om situasjonen din endrer seg etter at du har søkt. 

Dersom du bryter opplysningsplikten, kan det få alvorlige konsekvenser. Les om konsekvensene av å bryte opplysningsplikten i forskriften. 

Tilleggslån korona våren 2020

Våren 2020 kunne elever og studenter som hadde nedgang i inntekt i hele eller deler av perioden 1. mars til 15. juni 2020, søke om tilleggslån korona.

I februar ba Lånekassen de som fikk tilleggslån korona våren 2020, om å dokumentere nedgangen i inntekt.

Les mer om tilleggslån korona for våren 2020.

Søknadsfristen har gått ut

Fristen for å søke om tilleggslån korona var 30. juni 2021. Det er ikke mulig å søke om dette lånet etter at fristen har gått ut.