Søknad om lån og stipend til utveksling i Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velge å søke om bare den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningsstipend.

Det er egne søknader for foreldrestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon

Som regel henter vi automatisk inn bekreftelse på at utvekslingsoppholdet ditt er forhåndsgodkjent. I noen tilfeller må du likevel sende inn dokumentasjon.

Skal du betale skolepenger til det utenlandske lærestedet, må du legge ved dokumentasjon som viser hvor mye du skal betale.

Kan du ikke reise til studiestedet på grunn av koronapandemien?

Vær oppmerksom på regelunntak som gjelder deg. Det betyr at du skal svare slik hvis du får disse spørsmålene i søknaden:

Skal du oppholde deg på studiestedet og følge undervisningen? Du skal svare Ja.

Bor du i samme hus eller leilighet som en av eller begge foreldrene dine i studieåret? Du skal svare Nei.

Skal du ta utdanning som bare foregår på nett? Du skal svare Nei.

Årsaken er at reglene er midlertidig endret på grunn av koronapandemien. Kravet om å oppholde seg på lærestedet gjelder ikke dersom en utdanning som normalt er stedbasert, tilbys nettbasert eller samlingsbasert høsten 2021 på grunn av koronapandemien.

Vanligvis er det bare studenter som bor borte som kan få stipend. Du har likevel rett stipend, hvis du på grunn av koronapandemien bor midlertidig hos foreldrene dine.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Årets søknad
2021–2022

Nå kan du søke om lån og stipend for studieåret 2021–2022.

Søknadsfristen er 15. mars 2022.