Fagskole

Her finner du informasjon om hvor mye lån og stipend du kan få.

Fagskole

Kvinnelig og mannlig student bygger med treklosser

Fagskoleutdanning

Du kan få lån og stipend til fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT.

Hvis du er usikker på om utdanningen din er godkjent for lån og stipend fra Lånekassen, kan du spørre oss direkte eller se i NOKUT sin oversikt over akkrediterte fagskoletilbud.

Alle studenter får basislån

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, du består utdanningen din og har inntekt og formue under grensene.

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er:

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Behandlingstid

De aller fleste søknadene blir behandlet i løpet av et døgn, men mer kompliserte saker kan det ta lang tid å behandle. Pass på å søke så tidlig som mulig, slik at du har pengene på konto når semesteret begynner.

Lånet er rentefritt så lenge du får lån til fulltidsutdanning

For at lånet skal være rente- og avdragsfritt, må du få studielån til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale. Det tar cirka syv måneder fra du sist fikk studielån fra oss, til du får den første regningen.

Gå til søknaden

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Får du barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd,  og det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 51 150 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 102 300 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingen betydning for om du kan få tilleggslån. Men hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Har du nedsatt funksjonsevne?

Du kan søke om ekstra
stipend
hvis du ikke kan jobbe ved siden av

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 3 922 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om nedsatt funksjonsevne

Er du over 30 år?

Kan du søke om inntil
102 300
i tilleggslån per år

Du kan låne inntil 102 300 kroner ekstra i året hvis du studerer på fulltid, som tilsvarer 60 studiepoeng per år. Hvis du tar færre studiepoeng, får du tilbud om å låne et mindre beløp. Du kan låne 204 600 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån

Viktig å bestå utdanningen

Når du får lån fra Lånekassen, er det et krav at du skal bestå utdanningen. Består du mindre utdanning enn du har fått lån til, har det konsekvenser for om du kan få mer stipend og lån senere, og hvor mye lån som blir gjort om til stipend.
Inntektsgrensen er
195 295
for 2021

Hvor mye kan jeg tjene?

For å få fullt stipend kan du ikke tjene mer enn 195 295 kroner i 2021, hvis du får stipend og lån for hele året.

I tillegg til at du må bestå utdanningen din, er det også et krav om å ikke tjene for mye. Merk at inntektsgrensene gjelder for kalenderåret og ikke studieåret. Får du støtte for bare ett semester, er grensen høyere.

Du mister ikke hele stipendet hvis du har inntekt litt over grensen, men vi reduserer det gradvis etter hvor stor inntekt du har hatt.

Vi ser også på trygd og formue.

Formue og trygdeinntekter kan også påvirke hvor mye av basislånet som kan bli til stipend.

Inntekt og formue

Når ting skjer

Blir du syk eller får barn i løpet av utdanningen, kan du få ekstra stipend på grunn av det.

Aktuelt regelverk