Videregående skole uten ungdomsrett

Her finner du informasjon om hvor mye lån og stipend du kan få.

Vgs uten ungdomsrett

Elev vgs jente med mobiltelefon

Videregående skole uten ungdomsrett

Tar du videregående skole uten ungdomsrett, får du lån og stipend etter reglene for høyere utdanning.

Når du ikke lenger har ungdomsrett, får du ikke stipend på samme måte som på vanlig videregående, men du tar opp et lån.

Du får basislån, og skolepengelån, hvis du må betale skolepenger. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, hvis du består utdanningen din og hvis du har inntekt og formue under grensene.

Tar du privatisteksamen i fag du har bestått før (tar opp fag), får du ikke omgjøring av lån til stipend for disse fagene. Det gjelder også hvis du tok fagene på vanlig videregående (med ungdomsrett) i første omgang.

Du kan få lån og stipend til å ta 480 studiepoeng

Det er en grense for hvor lenge du kan få lån og stipend. Denne grensen gjelder for utdanning du tar etter at du er ferdig med videregående opplæring du har tatt med ungdomsrett.

Fra og med studieåret 2021–2022 ble reglene for hvor mye lån og stipend du kan få, endret, fra antall år til antall studiepoeng. Fra høsten 2021 er det hvor mye utdanning du har fått lån og stipend til, målt i studiepoeng eller tilsvarende, som avgjør, ikke hvor lenge du har fått utdanningsstøtte.

Du kan få lån og stipend til å ta 480 studiepoeng eller tilsvarende. Det tilsvarer åtte år med fulltidsstudier. Lån og stipend til videregående skole uten ungdomsrett teller med i hvor mye lån og stipend du kan få til sammen.

Søknadsfrister

Du må ha en skoleplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Behandlingstid

De aller fleste søknadene blir behandlet i løpet av et døgn, men mer kompliserte saker kan det ta lang tid å behandle. Pass på å søke så tidlig som mulig, slik at du har pengene første utbetaling på konto når semesteret begynner.

Lånet er rentefritt så lenge du får lån til fulltidsutdanning

For at lånet skal være rente- og avdragsfritt, må du få studielån til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale. Det tar cirka syv måneder fra du sist fikk studielån fra oss, til du får den første regningen.

Gå til søknaden

Er du over 30 år?

Du kan søke om inntil
50 000
i tilleggslån per studieår

Du kan låne inntil 50 000 kroner ekstra i studieåret hvis du tar fulltidsutdanning. Hvis du tar utdanning på deltid, blir det maksimale beløpet du kan låne redusert i forhold til deltidsprosenten din. Du kan låne 100 000 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som for vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån

Har du nedsatt funksjonsevne?

Du kan søke om ekstra
stipend
hvis du ikke kan jobbe ved siden av

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 3 922 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om nedsatt funksjonsevne

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Får du barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd,  og det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 51 150 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 102 300 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingen betydning for om du kan få tilleggslån. Men hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Er du flyktning?
Les om stipend til flyktninger
Inntektsgrensen er
195 295
for 2021

Hvor mye kan jeg tjene?

For å fullt stipend kan du ikke tjene mer enn 195 295 kroner i 2021, hvis du får stipend og lån for hele året.

For å få gjort om lån til stipend må du bestå de fagene du fikk lån og stipend til å ta.

I tillegg til at du må bestå utdanningen din, er det også et krav om å ikke tjene for mye. Merk at inntektsgrensene gjelder for kalenderåret og ikke studieåret. Får du støtte for bare ett semester, er grensen høyere.

Du mister ikke hele stipendet hvis du har inntekt litt over grensen, men vi reduserer det gradvis etter hvor stor inntekt du har hatt.

Vi ser også på trygd og formue

Formue og trygdeinntekter kan også påvirke hvor mye av basislånet som kan bli til stipend.

Les mer om inntekt og formue

Når ting skjer

Når noe skjer i livet ditt eller i studiehverdagen din, kan det ha konsekvenser for hva du kan få fra Lånekassen, enten nå eller i framtiden.

Aktuelt regelverk