Utstyrsstipend VG3

Disse satsene gjelder bare for deg som tar VG3 etter læreplanene som gjaldt før Fagfornyelsen 2020.

Det betyr at det kan gjelde deg om du startet Vg1 i skoleåret 2019–2020 eller tidligere. Hvis du er usikker på om dette gjelder deg, kan du spørre skolen din om hvilken fagplan du følger.

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr til den utdanningen du tar.

1 118 kroner hvis du tar ett av disse utdanningsprogrammene:

 • studiespesialisering
 • påbygging til generell studiekompetanse IKT-servicefag
 • medier og kommunikasjon
 • musikk, dans og drama, unntatt programområde dans
 • service og samferdsel, unntatt programområde transport og logistikk
 • teknologi og industrifag, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag
 • design, handverk/medieproduksjon, programområde medieproduksjon

1 681 kroner hvis du tar ett av disse utdanningsprogrammene:

 • kunst, design og arkitektur
 • helse- og oppvekstfag, inklusiv aktivitør
 • naturbruk, programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3

2 710 kroner hvis du tar ett av disse utdanningsprogrammene:

 • studiespesialisering med toppidrett
 • elektro og datateknologi
 • teknologi og industrifag, unntatt programområde kjemiprosess- og laboratoriefag
 • design, håndverk/medieproduksjon, unntatt programområde frisør og medieproduksjon
 • service og samferdsel, programområde transport og logistikk

4 603 kroner hvis du tar ett av disse utdanningsprogrammene:

 • restaurant- og matfag
 • musikk, dans og drama, programområde dans
 • bygg- og anleggsteknikk
 • naturbruk, unntatt programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3
 • idrettsfag
 • design, håndverk/medieproduksjon, programområde frisør
Tilbake til hovedsiden for videregående skole

Aktuelt regelverk