Søknad om lån og stipend for yrkessjåførutdanning

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velge å søke om bare den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningsstipend.

Det er egne søknader for foreldrestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Velg dette i søknaden

Hvis du skal bli bussjåfør, velger du enten"140 t grunnutdanning, persontransport" eller "Førerkort kl D + 140 t grunnutdanning, persontransport"

Hvis du skal bli lastebilsjåfør, velger du enten «140 t grunnutdanning, godtransport" eller "Førerkort kl C/CE + 140 t grunnutdanning, godstransport"

Finner du ikke skolen, er den ikke godkjent for støtte fra Lånekassen.

Dokumentasjon

I de fleste tilfeller kreves det ikke dokumentasjon for studier i Norge. Hvis du likevel må sende inn dokumentasjon, får du beskjed om det i søknaden. Har du ikke dokumentasjonen klar når du søker, kan du ettersende den.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søknad for utdanninger som starter etter
1. august 2021

Nå kan du søke om lån og stipend for studieåret 2021-2022. 

Søknadsfristen er før kurset er ferdig. Hvis kurset starter før 1. mars og avsluttes etter 15. mars, må du søke før 15. mars 2022.