Videregående skole i utlandet

Gjelder ikke utvekslingselever eller de som tar videregående skole i Norden.

Videregående utenfor Norden

Bor du sammen med foreldrene dine får du bare utstyrsstipend, men de fleste som bor for seg selv får
  • utstyrsstipend mellom 1 096 og 4 513 kroner
  • borteboerstipend på 47 090 kroner
  • reisestipend mellom 915 og 4 978

Videregående utenfor Norden

Som hovedregel kan du ikke få stipend og lån til videregående utenfor Norden, men det finnes unntak.

Bosatt i utlandet av særlige årsaker

Hvis du bor i utlandet på grunn av egen sykdom, eller sykdom hos en av foreldrene dine eller ektefellen din, kan du søke om stipend og lån.

Behovet for å bo i utlandet på grunn av sykdom må bekreftes av lege.

Hvis familien din er bosatt i utlandet i en tidsbegrenset periode, kan du også søke om stipend og lån. Du må i så fall sende inn dokumentasjon som viser hvorfor foreldrene dine er bosatt i utlandet, og at oppholdet er tidsbegrenset.

Du må ha ungdomsrett for å ha rett til stipend og lån etter disse reglene.

Franske lycéer

Du kan få stipend og lån hvis du skal gå på fransk lycée og har fått opptak gjennom Institut français de Norvège eller Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

United World College

Du kan søke om stipend og lån hvis du har fått opptak gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) til et United World College.

Yrkesfaglig opplæring som ikke finnes i Norge eller som regnes som verneverdig tradisjonshåndverk

Du kan få stipend og lån hvis du skal ta yrkesutdanning på nivå med videregående opplæring i utlandet, og utdanningen din ikke tilbys i Norge, eller hvis utdanningen regnes som et verneverdig tradisjonshåndverk i Norge. Hvilke fag det gjelder står på en liste over vernerverdige tradisjonshåndverk publisert av utdanningsdirektoratet.

Hvis fagutdanningen i utlandet er på nivå med norsk fagskole kan du få lån og stipend på linje med de som tar fagskole i Norge. Det gjelder også hvis du er over 24 år, eller av andre årsaker ikke har ungdomsrett.

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker. Det er samme frister for alle stipendene:

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Slik søker du

For alle stipender og lån, med unntak av stipend til skolepenger, bruker du den vanlige søknaden om stipend for videregående skole med ungdomsrett. Har du ikke ungdomsrett må du velge søknad for hel grad i utlandet.

Gå til søknaden

Borteboerstipend

Du kan få
4 709
kroner i måneden

Når du går på videregående i utlandet kan du få borteboerstipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine.

Det er ikke egen søknad om dette, men du må krysse av for at du skal bo borte fra foreldrene dine i den vanlige søknaden om stipend.

Tilskudd til reise

Lån og stipend til
2 hjemreiser
for et helt studieår

Når du bor uten foreldrene dine i utlandet utenom Norden kan du få reisetilskudd.

Er du i utlandet hele studieåret er 17,5 prosent av reisetilskuddet stipend, mens 82,5% er lån. Går du på videregående i utlandet i ett semester av studieåret, er 35 prosent stipend og 65 prosent lån. Alle får stipendandelen, og du kan i tillegg velge å søke om låneandelen. Lånet må du betale tilbake senere.

Det er ikke egen søknad om reisetilskudd, det er en del av den vanlige søknaden.

Satser til ulike verdensdeler

Beløpene er ment som et tilskudd til to tur-returreiser i året. Tallene i tabellen gjelder deg som er i utlandet hele studieåret:

Verdensdel Stipend, kroner Lån, kroner
Europa 915 4 313
Nord- og Mellom-Amerika 3 412 16 088
Oseania 4 978 23 470
Sør-Amerika 4 369 20 595
Asia 3 140 14 804
Afrika 3 759 17 721

Reiser i Norge

Hvis du i tillegg må reise i Norge for å komme deg til Oslo lufthavn Gardermoen, får du tilskudd til to tur-returreiser i Norge for hver kilometer du må reise:

  • 0-300 kilometer -  1,90 kroner per kilometer
  • 301-1500 kilometer – 1,05 kroner per kilometer
  • 1500 kilometer eller mer – 0,38 kroner per kilometer

Hele summen er stipend, men vi trekker fra en egenandel på 1 237 kroner. For å beregne hvor mye du får i stipend til reise i Norge, kan du beregne tilskudd utfra antall kilometer og multiplisere dette med fire (to tur-returreiser), og deretter trekke fra egenandelen på 1 237 kroner. 

Er du over 18 år og vil ta opp lån?

Du kan låne inntil
3 399 kroner
per måned hvis du bor borte

Hvis du er over 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine, kan du låne inntil 3 399 kroner i måneden.

Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekt. Det betyr at du kan få lånet uavhengig av hvor mye du eller foreldrene dine tjener.

Lånet må betales tilbake

Dette er et lån som du må betale tilbake. Når du ikke lenger får stipend og lån fra Lånekassen, blir det lagt til renter på lånet, og du må betale tilbake. Du må betale hele lånet pluss renter, men du betaler ned i månedlige avdrag.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om lån. Når du søker om vanlig stipend og krysser av for at du bor borte, får du spørsmål om du vil søke om lån også.

Inntil
98 841
i stipend til skolepenger

Skolepenger

Hvis du skal gå på en skole der du må betale skolepenger, kan du få mer i stipend og lån.

Stipend til skolepenger

Du kan få stipend til å betale deler av skolepengene. Stipendet er på inntil 85 prosent av skolepengene, men det er øvre grense på 98 841 kroner per år.

Du får bare stipendet til rene skolepenger, men ikke for eksempel programavgift til utvekslingsorganisasjonen. Skolen må bekrefte at du betaler skolepenger.

Det er egen søknad for stipend til delvis dekning av skolepenger.

Lån til skolepenger

Hvis du skal betale skolepenger kan du låne inntil 28 433 i året til å dekke disse. Du kan ikke få mer i stipend og lån til skolepenger enn det du faktisk skal betale. Dette søker du om i den vanlige søknaden.

Gå til søknad for stipend til skolepenger (P-skjema)
Utstyrsstipend

Tar du hele videregående i utlandet får du den laveste satsen for utstyrsstipend som er 1 096 kroner. Hvis du tar deler av videregående  i utlandet får du stipend etter samme sats som for den utdanningen du følger i Norge.

Har familien din særlig svak økonomi?

Har foreldrene dine svært lav inntekt, kan du ha rett til mer stipend.

Tjener foreldrene dine mer enn 724 998 kroner i året til sammen, får du ikke inntektsavhengig stipend uansett familiesituasjon. Hvis du har færre enn tre søsken, eller hvis en av foreldrene din har ny samboer eller ektefelle, er grensen lavere.

Språkkurs

Hvis undervisningsspråket er noe annet enn engelsk kan du ha rett til stipend eller lån for å gå på språkkurs.

To elever i sofa

Videregående skole i utlandet

Det er ikke sikkert at videregående skole i andre land gir generell studiekompetanse i Norge.

Selv om du fullfører videregående skole i utlandet, er det sjanser for at utdannelsen ikke kan gi generell studiekompetanse i Norge alene. For å få opptak til høyere utdanning gjennom Samordna Opptak, og for å få lån og stipend til høyere utdanning utenfor Norden fra Lånekassen, er det et vilkår at du har oppnådd generell studiekompetanse før utdanningen starter.

Ulike land har ulike krav

Dersom du har gått på High School i USA, er det andre krav til den videregående opplæringen enn hvis du har tatt A-level i England. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvilke krav som gjelder den videregående opplæringen du ønsker å ta. Du finner oversikt over de ulike kravene hos Samordna Opptak.

For å oppnå generell studiekompetanse i Norge og kunne få opptak til høyere utdanning i Norge, må du oppfylle krav om kunnskaper i både norsk og engelsk. Lånekassen kan se bort fra kravet til norskkunnskaper i forbindelse med vurdering av generell studiekompetanse når du skal studere i utlandet utenfor Norden.

Du kan likevel bli nødt til å dokumentere norskkunnskaper når vi vurderer tilknytningen din til Norge.

Aktuelt regelverk