Søknad om stipend og lån til videregående skole i utlandet

Dette søker du om

I søknaden søker du om utstyrsstipend, borteboerstipend, reisetilskudd, skolepengelån og eventuelt lån for deg over 18 år og stipend eller lån til språkkurs.

Du kan også velge å søke om inntektsavhengig stipend hvis familien din har svak økonomi. Du får spørsmål om du vil søke om det i søknaden.

Det er egen søknad for å søke om stipend til skolepenger.

Dokumentasjon

Hvis du er bosatt i utlandet av særlige årsaker må du sende inn dokumentasjon som bekrefter dette. Behovet for å bo i utlandet på grunn av sykdom må bekreftes av lege. Du må også dokumentere at du har opptak i fulltidsutdanning og hvilket årstrinn du skal ta.

Skal du ta yrkesfaglig opplæring må du legge ved dokumentasjon som viser at du har opptak i fulltidsutdanning, hvor lenge utdanningen varer og hvilket nivå du har fått opptak i.

Skal du gå United World College eller fransk lycée trenger du ikke sende inn dokumentasjon for å bekrefte opptak. Vi får bekreftelse gjennom Diku eller Institut français de Norvège

Skal du betale skolepenger, må du fylle ut søknad om stipend til dekning av skolepenger, og legge ved bekreftelse på skolepenger fra den utenlandske skolen din.

Du kan laste opp dokumentasjonen når du fyller ut søknaden. Har du ikke alt klart når du skal søke, kan noe ettersendes.

Behandlingstid

Saken blir behandlet av en saksbehandler, så du må regne med litt tid før du får svar.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søknadsfristen har gått ut

Søknadsfristen for studieåret 2020-2021 gikk ut 15. mars 2021. 

Søknaden for neste studieår, 2021-2022, åpner i juni.

Noen kan fremdeles søke for
2020-2021

Hvis utdanningen din begynte etter 1. mars 2021, kan du fortsatt søke om stipend og lån. Fristen er innen studieåret er ferdig.