Kortere utvekslingsopphold på videregående

Gjelder deg som tar videregående opplæring og har ungdomsrett.

Du kan få stipend og lån til utveksling som er del av samarbeidsprogram mellom en norsk og en utenlandsk skole.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling (Diku) som godkjenner disse samarbeidsprogrammene. Se liste over godkjente utvekslingsprogrammer for lån og stipend  fra Lånekassen.

Du kan få stipend og du kan også velge å søke om lån.

Slik søker du

Du bruker den samme søknaden som for vanlig videregående opplæring i Norge.

Når denne er sendt inn må du sende inn dokumentasjon på Dine sider. Finn sist innsendt søknad på Dine sider og klikk på Send dokumentasjon. Hvis du har dokumentasjon klart når du søker først gang, kan du laste den opp i søknaden. Hvis du allerede har søkt må du sende inn dokumentasjon på Dine sider. Finn sist innsendt søknad på Dine sider og klikk på Send dokumentasjon.

Gå til søknaden for å se hva slags dokumentasjon vi trenger.

Se dokumentasjonskrav i søknaden

Relevant regelverk