Søknadsfrister for stipend og lån

Sist oppdatert: 10.02.2015
Søknadsfristen om utdanningsstøtte er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Fristen for å melde endringer er innen støtteperioden/kurset er avsluttet.

Søknaden eller melding om endring må ha kommet inn til oss innen søknadsfristen for at den skal bli behandlet.

Her finner du endringer og situasjoner du skal melde inn

Andre søknadsfrister og unntak

Søknadsfrist for lærlinger

Er du lærling, må søknaden din for skoleåret 2016–2017 ha kommet inn til Lånekassen innen 30. juni 2017, eller innen lærekontrakten avsluttes, dersom lærekontrakten din avsluttes før 30. juni 2017.

Søknadsfristen for 2017-2018 er 30. juni 2018, eller innen lærekontrakten avsluttes.

Søknadsfrist for foreldrestipend (fødsel)

Du må sende inn et eget søknadsskjema om foreldrestipend etter at barnet er født og senest tolv måneder etter fødselen. Når du søker om foreldrestipend, vurderer vi automatisk om du har rett til forsørgerstipend.

Søknadsfrist for sommerkurs

Skal du søke om støtte til sommerkurs, må søknaden din ha kommet inn til Lånekassen før kurset er avsluttet.

Søknadsfrist for utdanning som starter etter 1. november 2017

Fristen for å søke om støtte til kurs i høstsemesteret som starter 1. november 2017 eller senere, er 15. mars 2018.

Søknadsfrist for utdanning som starter etter 1. mars 2017

Skal du søke om støtte til kurs som starter 1. mars 2017 eller senere, må søknaden din ha kommet inn til Lånekassen før undervisningsåret eller kurset er avsluttet.

Unntak fra søknadsfristene

Du kan få unntak fra fristene hvis særlige forhold gjør at du ikke får søkt innen fristene. Slike forhold kan være at du på grunn av psykisk eller fysisk sykdom var forhindret fra å sende inn en søknad.

Du må sende inn dokumentasjon som viser årsaken til at du ber om å få behandlet søknaden etter søknadsfristen.