Utbetaling av lån og stipend

Sist oppdatert: 09.07.2020
På Dine sider ser du når du får neste utbetaling fra oss.

Gå til Dine sider

Utdanning i Norge

Lån og stipend blir utbetalt månedlig, normalt den 15. hver måned.

NB: Utstyrsstipend blir bare betalt ut en gang for hvert undervisningsår.

Utdanning i utlandet

Får du lån og stipend til utdanning i utlandet får du en utbetaling i begynnelsen av hvert semester. Les mer om vilkårene for utbetaling av lån og stipend til utenlandsstudier.