Utbetaling av utdanningsstøtte

Sist oppdatert: 26.03.2020
På Dine sider ser du når du får neste utbetaling fra oss.

Gå til Dine sider

Utdanning i Norge

Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. hver måned.

NB: Utstyrsstipend blir bare betalt ut en gang for hvert undervisningsår.

Utdanning i utlandet

Får du støtte til utdanning i utlandet får du en utbetaling i begynnelsen av hvert semester. Les mer om vilkårene for utbetaling av støtte til utenlandsstudier.