Lånekassen

Dagens rente er
4,419 %
Flytande nominell rente
Les meir om renter

Veileder frister

Du kan utsette rekninga

36 utsettingar

Du kan utsette rekninga 36 gonger, som tilsvarar 3 år. Du treng ikkje å oppgi grunn. 

Du kan søke om utsetting sjølv om du har fått purringar eller lånet ditt er sagt opp. 

Pass på dette

Søk før betalingsfristen for å unngå purregebyr. Dersom du søker etter at rekninga er sendt ut, må du hugse på dette: 

  • avtalegiro - du må sjølv stoppe trekket i nettbanken