Lånekassen

Dagens rente er
1,667 %
Flytande nominell rente
Les meir om rentar

Veileder frister

Utsett rekninga

36 utsettingar

Du kan utsette rekninga 36 gonger som tilsvarar 3 år, og det er ingen bestemte vilkår du må oppfylle for å utsette betalinga. 

Pass på dette

Søk helst før fristen er utløpt. Dersom du søker etter at rekninga er sendt ut, må du hugse på dette: 

  • avtalegiro - du må sjølv stoppe trekket i nettbanken