Når får eg pengane?

Sist oppdatert: 06.08.2018
For at vi kan utbetale stipend og lån må søknaden din vere ferdig behandla, og du må ha oppfylt somme krav. På Dine sider kan du sjå status på søknaden din.

Har du fått e-post om at pengane er overførde, vil det framleis ta 2-3 dagar til du har pengane på konto.

For at vi kan utbetale stipend og lån må søknaden din vere ferdig behandla, og du må ha oppfylt somme krav.

Støtte til vidaregåande opplæring

Heile utstyrsstipendet blir utbetalt ved skolestart dersom du har søkt om støtte for heile undervisningsåret.

Får du bustipend, grunnstipend eller lån må

  • lærestaden din ha meldt inn at du har møtt til undervisning.
  • du ha registrert eit gyldig kontonummer.
  • du ha signert avtalen om støtte

Støtte til høgare utdanning

For å få pengane utbetalte må du

  • vere registrert som aktiv student. Du må for eksempel ha betalt semesteravgift og meldt deg opp til eksamen, slik at vi får stadfesta studentstatusen din frå lærestaden.
  • signere avtalen om støtte. Har du fått stønad for heile året, treng du ikkje signere på nytt.
  • ha registeret eit gyldig kontonummer.

Behandlingstid

Dei fleste søknader blir behandla automatisk, men somme må sjåast på av ein saksbehandlar. Les meir om behandlingstid her.

Student i utlandet

Utbetaling av støtte til studium i utlandet skjer to gonger per undervisningsår, ein gong i begynninga av kvart semester.

Sjå status på søknaden din på Dine sider

På Dine sider kan du sjå om søknaden din er ferdig behandla, om du har oppfylt vilkåra for utbetaling og når du får pengane utbetalte.