Vil du hjelpe oss med å teste nye sider?

Sist oppdatert: 11.01.2019
Vi lagar nye nettsider og treng hjelpa di for å få det til best mogeleg. Du kan hjelpe oss ved å bli med på ein liten brukartest som tek maks. fem minuttar.

Testen går ut på at du får sjå ei skisse av ei ny framside, og får til saman åtte oppgåver du skal løyse. Poenget med undersøkinga er å sjå kvar på framsida du klikkar for å finne fram til dei forskjellige temaa i oppgåvene. Brukartesten er tilpassa datamaskin og ikkje mobil.

Oppgåvesvaret ditt er heilt anonymt, og tek ikkje meir enn fem minuttar. Takk for at du vil hjelpe oss med å gjere lanekassen.no. så god som mogeleg!

Gå til brukartesten