Inntektsgrenser for tidligere år

Se vår oversikt over inntektsgrenser for sletting av gjeld ved uførhet

2020

Har du årslønn på 330 520 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du en brutto årsinntekt på 330 521–476 580 kr, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt Ny gjeld Nytt terminbeløp
330 521–366 926 66 798 713
366 927–402 194 77 900 856
402 195–439 412 89 163 1 009
439 413–476 580 100 265 1 150

Grensene blir hevet med 15 561 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

2019

Har du brutto årsinntekt på 319 035 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du en brutto årsinntekt på 319 036–430 019 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt Ny gjeld Nytt terminbeløp
319 036 - 354 176 kroner 64 477 kroner 688 kroner
354 177 - 388 218 kroner 75 193 kroner 826 kroner
388 219 - 424 143 kroner 86 065 kroner 974 kroner
424 144 - 460 019 kroner 96 781 kroner 1 110 kroner

Grensene blir hevet med 15 020 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

2018

Har du brutto årsinntekt på 308 993 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du en brutto årsinntekt på 308 994–445 539 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt Ny gjeld Nytt terminbeløp
308 994 - 343 028 kroner 62 447 kroner 666 kroner
343 029 - 375 998 kroner 72 826 kroner 800 kroner
375 999 - 410 792 kroner 83 356 kroner 943 kroner
410 793 - 445 539 kroner 93 735 kroner 1 075 kroner

Grensene blir hevet med 14 547 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

2017

Har du brutto årsinntekt på 299 993 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du inntekt på mellom 299 994–432 562 kroner, kan du få slettet gjeld etter tabellen under.

Brutto årsinntekt Ny gjeld Nytt terminbeløp
299 994 – 333 037 60 628 647
333 038 – 365 047 70 705 777
365 048 – 398 827 80 928 916
398 828 – 432 562 91 005 1 044

Grensene blir hevet med 14 123 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.