Søknad om sletting av gjeld ufør

Når kan du søke?

Vent med å søke til du har fått vedtak om uføretrygd.

Dokumentasjon

Som dokumentasjon til søknaden må du sende inn vedtaksbrev frå Nav som viser uføregraden din.

Dersom du får barnetillegg for barn over 16 år må du legge ved dokumentasjon frå Nav, forsikringsselskap eller andre som viser kor mykje du får.

Dersom du har fått etterbetalingar, kan vi sjå bort frå desse dersom du sender inn dokumentasjon på at dei gjeld eit tidlegare år.

Send søknaden i posten

For å sende søknaden elektronisk, logg inn på Dine sider

Send søknaden i posten til:
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

 

Behandlingstid

Når vi har sett på søknaden og sjekka at vi har den nødvendige dokumentasjonen, får du eit foreløpig svar frå oss i posten.

Vi kan først ferdigbehandle søknaden din når fastsettinga (likninga) for det året du søkte, er klar.

I mellomtida sender vi ikkje rekningar.

Last ned søknad