Skjema for tilsette ved trafikkskolar

Sist oppdatert: 11.05.2020
Skjema på denne sida er elektroniske. Klikk på ønsket skjema og lagre det på datamaskinen din før du fyller inn informasjonen skjemaet spør om. Dette for at informasjonen du skriv inn skal bli lagra.

Søknadsskjema for godkjenning av nye 140 t. grunnutdanningskurs

Er du elev ved ein trafikkskole og skal bli yrkessjåfør? Søk her

Registrering av nye trafikkskolar

Dersom trafikkskolen din ikkje har vore godkjent i Lånekassen tidlegare må du sende inn eit administratorskjema. Du må også sende trafikkskolen sine kontaktopplysningar til Lånekassen.

Send inn søknadsskjema og/eller administratorskjema på e-post til

Dersom eleven avbryt utdanninga si

Lånekassen må få melding frå trafikkskolen dersom ein elev avbryt utdanninga si. På grunn av personvernomsyn må avbrottskjema sendast i posten:

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo