Søk godkjenning for bussjåførutdanning

Sist oppdatert: 18.02.2019
Frå undervisningsåret 2018-2019 kan elevar få støtte til 140 timars komprimert grunnutdanning for bussjåførar og førarkort klasse D. Trafikkskolen må sende inn ein søknad for at kurset som skolen din tilbyr skal bli godkjent for støtte i Lånekassen.

I undervisningsåret 2018-2019 kan Lånekassen gi støtte til bussjåførutdanning frå 16. august til 15. august.

Dersom trafikkskolen ikkje har vore godkjent i Lånekassen tidlegare må du:

Når du har sendt inn dette, og søknaden om støtterett er fedigbehandla i Lånekassen, får du ein e-post fra oss der vi bekreftar at kurset er godkjent for støtte.Dette tar normalt ei uke. I periodar kan behandlingstida være lengre. 

Vi tek alltid utgangspunkt i startdato for den komprimerte grunnutdanninga for yrkessjåfør når vi set opp kursa. Du må derfor søkje om støtterett kvar gong trafikkskolen din skal starte opp eit nytt 140 timers grunnutdanningskurs. Elevane får utbetalt støtta når dei startar på 140 timers kurset. 

Send opplysningane og administratorskjemaet per e-post til , eller per post til:

Statens lånekasse for utdanning
Postboks 4551
8606 Mo i Rana