Rapportere avbrot

Sist oppdatert: 18.08.2020
Meld frå til Lånekassen med ein gong dersom ein elev, student eller lærling avbryt utdanning, eller skifter lærestad.

Meld frå til Lånekassen med ein gong dersom ein elev, student eller lærling avbryt utdanning, eller skifter lærestad. Bruk arbeidsflata for lærestadene til å melde frå om avbrot.Under fana «Rapportering» på arbeidsflata kan du lese meir om korleis du rapporterer avbrot.

Sjå forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021 § 47 for meir informasjon om utbetaling ved avbroten utdanning i perioden med lån og stipend.