Rapportere avbrot

Sist oppdatert: 21.04.2020
Meld frå til Lånekassen med ein gong dersom ein elev, student eller lærling avbryt utdanning, eller skifter lærestad.

Bruk arbeidsflata for lærestadene til å melde frå om avbrot. Under fana «Rapportering» på arbeidsflata kan du lese meir om korleis du rapporterer avbrot. Sjå forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021 § 47 for meir informasjon om utbetaling ved avbroten utdanning i perioden med lån og stipend. 

Lærlingar som hever lærekontrakten

Dersom ein lærling hever lærekontrakten, må fagopplæringskontoret sende melding til Lånekassen via arbeidsflata for lærestadene.

Rapportering av avbrudd under koronavirusutbruddet
Som følge av koronavirusutbruddet ble plikten for rapportering av avbrudd og årsaken til dette endret ut vårsemesteret 2020.
Lærestedene skal melde inn avbrudd som oppstod før 12. mars. Avbrudd som oppstod fra 12. mars skal ikke rapporteres til Lånekassen. Dette gjelder for vårsemesteret 2020.