Rapportere avbrot

Sist oppdatert: 25.03.2019
Meld frå til Lånekassen med ein gong dersom ein elev,student eller lærling avbryt utdanninga, eller skiftar lærestad.

Meld frå om avbrot på arbeidsflata  

Bruk arbeidsflata for lærestadene til å melde frå om avbrot. Under fanen «Rapportering» på arbeidsflata kan du lese meir om korleis du rapporterer avbrot.

Lærlingar som hevar lærekontrakten

Dersom ein lærling hevar lærekontrakten, må fagopplæringskontoret sende melding til Lånekassen via arbeidsflata for lærestadene.

 

Meld frå om avbrott i arbeidsflata  
Bruk arbeidsflata for lærestadene til å melde frå om avbrott. Under fanen «Rapportering» i arbeidsflata kan de lese meir om korleis de rapporterer avbrott.