Rapportere eksamensdata

Sist oppdatert: 25.03.2019
Lånekassen bruker opplysningar om eksamensdata/resultat når vi gjer om lån til stipend.

Vi bruker også resultata til å kontrollere den faglege progresjonen for dei som søker om utdanningsstøtte.

På arbeidsflata for lærestadene finn du meir informasjon om korleis du rapporterer eksamensdata, og fristar for rapportering. Informasjonen finn du i under fanen «Rapportering» og «Om eksamensdata».