Grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd

Sist oppdatert: 08.08.2019
Frå og med undervisningsåret 2018-2019 har Lånekassen gjeve støtte til elevar som tek grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd.

Tidlegare har Lånekassen berre gitt støtte til elevar som har rett på grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 første ledd.

Opplæringslova § 4A-1 andre ledd

Ungdom som er over opplæringspliktig alder, og som har rett til vidaregåande opplæring (ungdomsrett*) etter opplæringslova § 3-1, kan få grunnskoleopplæring dersom dei har behov for meir grunnskoleopplæring for å kunne fullføre vidaregåande opplæring.

Elevar som får opplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd, kan få støtte etter andre del i Lånekassen sine forskrifter. Dei skal bruke «Søknad for vanleg vidaregåande opplæring» når dei søkjer om støtte. 


Meld frå til Lånekassen 

Lærestader som skal tilby grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd i undervisningsåret 2018-2019, må sende ein e-post til Lånekassen. 

Beskriv utdanninga de skal tilby, og oppgje start- og sluttdato for undervisninga. Når Lånekassen har behandla e-posten, vil vi sende eit vedtaksbrev til dykk. Det vil då vere mogeleg for elevane å nytte «Søknad for vanleg vidaregåande opplæring».


Hjelp elevane med å velje rett søknad og kontroller søknaden i arbeidsflata 

Vi tilrår at de hjelper elevane med å sende inn søknad til Lånekassen. Ver spesielt merksam på at dei vel rett søknad. Alle søknader som kjem inn i arbeidsflata for lærestadene, må i tillegg kontrollerast av dykk. Dersom eleven har brukt feil søknad, må de avvise søknaden og be han/henne om å søkje på nytt. 


*Ungdomsrett

Ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarande opplæring, har lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Ungdomsretten gjeld ut skoleåret som byrjer den året eleven vert 24 år. Lånekassen kan ikkje svare på spørsmål om kva elevar som har ungdomsrett. 

Les meir om ungdomsrett på vilbli.no