Avgrensa moglegheit til å søkje om stipend og lån for lærlingar

Sist oppdatert: 15.11.2019
Det er avgrensa moglegheit til å søkje om stipend og lån i perioden 22. november til januar 2020.

Årsaka til dette er endringar i Vigo i forbindelse med fylkessamanslåingane. Lånekassen får ikkje informasjon om lærekontraktar frå Vigo, og lærlingar må derfor vente med å søkje om stipend og lån.  

Gjeld alle lærlingar  

Ingen lærlingar kan søkje om støtte i perioden 22. - 30. november.   

Gjeld lærlingar i fylke som skal slåast saman 
Lærlingar i fylke som skal slåast saman, kan ikkje søkje om stipend og lån i perioden 22. november til starten av januar 2020.  

Årsaka til dette er endringar i Vigo i forbindelse med fylkessamanslåingane. Lånekassen får ikkje informasjon om lærekontraktar frå Vigo, og lærlingar må derfor vente med å søkje om stipend og lån.  
Gjeld alle lærlingar  
Ingen lærlingar kan søkje om støtte i perioden 22. - 30. november.  
 
Gjeld lærlingar i fylke som skal slåast saman 
Lærlingar i fylke som skal slåast saman, kan ikkje søkje om stipend og lån i perioden 22. november til starten av januar 2020.