Eg er student, kvifor har eg fått ei rekning?

Sist oppdatert: 11.02.2019
Har du fått stipend og lån til utdanning tidlegare og fortset å studere utan få støtte, må du begynne å betale ned på studielånet ditt.

Lånet ditt er berre rente- og avdragsfritt så lenge du mottek studiestøtte frå oss. Det betyr at sjølv om du framleis studerer, men utan studiestøtte, må du begynne å betale ned på lånet ditt. Dette gjeld også dersom du har permisjon eller har tatt ein pause i utdanninga.

Du kan søkje om betalingsutsetjing

Dersom du ikkje ønskjer å betale på lånet medan du studerer, må du enten søkje om betalingsutsetjing eller søkje om stipend og lån.

Du har rett til å få utsett betalinga i inntil tre år, utan at du må oppgi nokon grunn. Du kan først søkje om betalingsutsetjing etter at du har fått betalingsplanen din. Den får du på Dine sider omtrent fem månader etter at du sist fekk støtte frå oss.

Sletting av renter

Er du heiltidsstudent i ei utdanning du kunne fått støtte til, men studerer utan å få stipend og lån, kan du også ha rett til sletting av renter. Det betyr at vi kan slette rentene som er lagde til lånet ditt i perioden du har vore i utdanning utan støtte.

Du må vente med å søkje om sletting av renter til perioden du skal søkje for er over. Vi kan berre slette renter som allereie er lagde til lånet.

Les meir om overgangen frå student til tilbakebetaler her.

Eg får lån og stipend til deltidsutdanning

Har du studielån frå før og får lån og stipend til ny utdanning på deltid, blir ikkje lånet sett rente- og avdragsfritt. Byter du frå fulltids- til deltidsutdanning, vil renter bli lagd til på lånet ditt sjølv om du får lån og stipend frå Lånekassen til utdanninga.

Då skal du betale på det gamle studielånet ditt, samtidig som du får lån og stipend. Du kan ha rett til betalingsutsetjingar og sletting av renter. Ver oppmerksam på at det er ei inntektsgrense for å ha rett til å få sletta renter ved utdanning på deltid. Les om sletting av renter ved deltidsutdanning.