Praksiskandidatar

Sist oppdatert: 17.04.2020
Lånekassen gir lån og stipend til teoridelen av utdanninga til praksiskandidatar.
Lånekassen gir støtte til teoridelen av utdanninga til praksiskandidatar. 
Ein praksiskandidat er ein privatist i yrkesfag som har yrkespraksis, men som manglar teori for å få fag- eller sveinebrev. 
Praksiskandidatar:
· er friteke for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller sveineprøve. Dei tek programfag innanfor det yrkesfaget dei skal ta fag- eller sveinebrev i.
· må ta ein tverrfagleg eksamen før dei kan gå opp til fag- eller sveineprøve. 
Meld frå dersom ein elev endrar status til praksiskandidat
· Når de klargjer søknader frå elevar i vaksenopplæring, kan dykk velje mellom tre utdanningsopplegg: 
- Vaksenopplæring, studiespesialisering
- Vaksenopplæring, yrkesfag
- Vaksenopplæring, praksiskandidat
· De skal oppgi «vaksenopplæring praksiskandidat» for elevar som er praksiskandidatar.
· Dersom du er i tvil om eleven skal gå opp til eksamen som praksiskandidat, skal du velje «vaksenopplæring, yrkesfag». 
· Dersom eleven endrar status til praksiskandidat i løpet av undervisningsperioden, må du gi Lånekassen melding om dette så raskt som mogeleg. Send ein e-post til 
 
Det er viktig at Lånekassen får melding om kva elevar som er praksiskandidatar, slik at desse elevane kan få gjorde om lån til stipend. 
Les meir om praksiskandidatar på utdanning.no. 

Ein praksiskandidat er ein privatist i yrkesfag som har yrkespraksis, men som manglar teori for å få fag- eller sveinebrev. 

Praksiskandidatar:

  • er friteke for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller sveineprøve. Dei tek programfag innanfor det yrkesfaget dei skal ta fag- eller sveinebrev i.
  • må ta ein tverrfagleg eksamen før dei kan gå opp til fag- eller sveineprøve. 

Meld frå dersom ein elev endrar status til praksiskandidat

Når de klargjer søknader frå elevar i vaksenopplæring, kan dykk velje mellom tre utdanningar:

  • Vaksenopplæring, studiespesialisering
  • Vaksenopplæring, yrkesfag
  • Vaksenopplæring, praksiskandidat
  • De skal oppgi «vaksenopplæring praksiskandidat» for elevar som er praksiskandidatar.
  • Dersom du er i tvil om eleven skal gå opp til eksamen som praksiskandidat, skal du velje «vaksenopplæring, yrkesfag». 
  • Dersom eleven endrar status til praksiskandidat i løpet av undervisningsperioden, må du gi Lånekassen melding om dette så raskt som mogeleg.

Det er viktig at Lånekassen får melding om kva elevar som er praksiskandidatar, slik at desse elevane kan få gjorde om lån til stipend. 

Les meir om praksiskandidatar på utdanning.no.