Klargjer søknader frå vaksne elevar

Sist oppdatert: 17.04.2020
Her kan du lese meir om korleis du klargjer søknader frå vaksne elevar som tek fag for å oppnå generell studiekompetanse.

Elevane kan følgje ulike opplæringsløp for å oppnå generell studiekompetanse. Les meir om korleis du klargjer søknader på arbeidsflata for dei ulike opplæringsløpa.

Elevane kan følgje ulike opplæringsløp for å oppnå generell studiekompetanse. Les meir om korleis du klargjer søknader på arbeidsflata for dei ulike opplæringsløpa.

Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen («sixpack-kurset»)

Utdanninga består av seks fag som elevane tek for å få godkjent generell studiekompetanse. Desse elevane kan ha ulik bakgrunn, for eksempel arbeidspraksis eller utdanning.

Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen («sixpack-kurset») 
Utdanninga består av seks fag som elevane tek for å få godkjent generell studiekompetanse. Desse elevane kan ha ulik bakgrunn, for eksempel arbeidspraksis eller utdanning.
Oppgi følgjande når du klargjer søknaden:
Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering 
Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga, for eksempel elektrofag. (Hvis du ikkje veit kva utdanningsprogram eleven har teke tidlegare, kan du velje eit tilfeldig.) 
Avsluttande nivå: Vg3 
Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram. Sjølv om eleven har ein annan bakgrunn enn yrkesfagleg utdanning, skal de velje dette programområdet.
Huk av for faga som eleven skal ta. Sjå illustasjonar nedanfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 1121 årstimar).

Oppgi følgjande når du klargjer søknaden

 

 • Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering.
 • Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga, for eksempel elektrofag. Hvis du ikkje veit kva utdanningsprogram eleven har teke tidlegare, kan du velje eit tilfeldig.
 • Avsluttande nivå: Vg3 
 • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram. Sjølv om eleven har ein annan bakgrunn enn yrkesfagleg utdanning, skal de velje dette programområdet.
 • Huk av for faga som eleven skal ta. Sjå illustasjonar nedanfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 1121 årstimar).

Huk av avsluttende nivå og velg programområdeVG1VG2VG3

 

Finn du ikkje riktig årstimar/nivå på faget som eleven skal ta?

Det er mogeleg å blande fag frå studiespesialisering og yrkesfaglege programområde, som for eksempel "six-pack-kurset". Då må du gjere følgjande: 

 • «Skal eleven ta fag frå andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»
 • Velg nivå (Vg1 , Vg2 eller Vg3)
 • Huk av for dei faga som eleven skal ta innanfor dei ulike programområda. 
Finn du ikkje riktig årstimar/nivå på faget som eleven skal ta?
Det er mogeleg å blande fag frå studiespesialisering og yrkesfaglege programområde, som for eksempel <UKJENT:six-pack-kurset>. Då må du gjere følgjande: 
• Då må du gjere følgjande: • «Skal eleven ta fag frå andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»• Velg nivå (Vg1 , Vg2 eller Vg3)• Huk av for dei faga som eleven skal ta innanfor dei ulike programområda. 
«Skal eleven ta fag frå andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»
Vel nivå (Vg1, Vg2 eller Vg3)
Huk av for dei faga som eleven skal ta innanfor dei ulike programområda

Påbygging til generell studiekompetanse 30-timarskurs

Elevar som har fullført minimum Vg1 og Vg2 frå yrkesfag kan følgje dette opplæringsløpet.

Oppgi følgjande når du klargjer søknaden

 • Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering
 • Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga, for eksempel elektrofag. (Du treng ikkje kjenne til kva utdanningsprogram eleven har teke tidlegare. Vel eit tilfeldig.) 
 • Avsluttande nivå: Vg3 
 • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram 
 • Huk av for faga som eleven skal ta. Sjå illustasjonar nedanfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 841 årstimar).

 

Oppgi følgjande når du klargjer søknaden:
Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering
Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga, for eksempel elektrofag. (Du treng ikkje kjenne til kva utdanningsprogram eleven har teke tidlegare. Vel eit tilfeldig.) 
Avsluttande nivå: Vg3 
Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram 
Huk av for faga som eleven skal ta. Sjå illustasjonar nedanfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 841 årstimar).