Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Kvifor har eg fått ein betalingsplan?

  Vi sender deg ein betalingsplan når du er ferdig med utdanninga din eller ikkje lenger får stipend og lån til fulltidsutdanning.

  Betalingsplanen viser når du skal begynne å betale, kor mykje du skal betale kvar månad og når du skal vere ferdig med å betale ned på lånet ditt. Får du ein betalingsplan no, vil første forfallsdato stå i betalingsplanen din.

  Du kan begynne å betale ned på studielånet når som helst etter at du er ferdig med utdanninga di, uavhengig av betalingsplanen.

  Eg er framleis student, kvifor har eg fått betalingsplan?

  Du får ein betalingsplan når du ikkje lenger får stipend og lån frå oss. Det betyr at sjølv om du framleis studerer, men utan støtte frå Lånekassen, må du begynne å betale på lånet. Du får også tilsend betalingsplan dersom du tek deltidsutdanning, sjølv om du får stipend og lån til utdanninga di.

  Du kan søkje om betalingsutsetjing

  Dersom du ikkje kan betale ei rekning, kan du søkje om betalingsutsetjing. Du treng ikkje å ha ein spesiell grunn for å få betalingsutsetjing. Du treng ikkje å søkje om betalingsutsetjing før du har fått ei rekning.

  Renter frå første månad

  Renter blir lagt til på studielånet ditt frå første månadsskifte etter at det siste semesteret du fekk støtte til er slutt. Studerer du utan stipend og lån, eller tek deltidsutdanning, kan du søkje om å få sletta rentene som er lagt til lånet ditt i studietida.

  Omgjering av lån til stipend

  Omgjeringa av lån til stipend skjer året etter at du fik støtte, når skatteetaten sender fastsettinga (likninga) di til oss. Det vil seie at du må vente til 2019 for å få omgjering for utdanning bestått i 2018.