Medlemmer i klagenemnda

Sist oppdatert: 30.04.2020
Klagenemnda har tre medlemmer med personlege varamedlemmer. Medlemmene blir valde for tre år om gongen, bortsett frå representantar for elevar og studentar, som blir valde for eitt år om gongen.

 Samansetjinga av klagenemnda

Medlemmer

Verv

Bjørn Bogstad

Leder

Ida Helene Braastad Balke

Nestleder/ vararepresentant for leder

Liv Asheim Leirvik

Vararepresentant

I tillegg er følgjande elev- og studentrepresentantar valde for perioden 1.juli 2019 til 30. juni 2020:

Medlemmer

Verv

Kristin Schultz (EO)

Fast representant

Margrete Mork Müller (NSO)
Personlig vararepresentant

Sekretærer for klagenemnda

Fredrik Wie og Simen Steive