Møter i klagenemnda

Sist oppdatert: 19.08.2019
Møtedatoar for klagenemnda hausten 2019 er ikkje avklarte enda.

Vi kjem til å legge ut møtedatoane så snart dei er klare. Nemda møtast som regel éin gong i månaden.