Logo

Sist oppdatert: 29.06.2020
Lånekassen vidareutvikla logoen i 2020

Logoen til Lånekassen er blitt forenkla og vidareutvikla i 2020. Logoen består av namnetrekket «Lånekassen», samt eit symbol. Logoen finst i 3 versjonar, original i fargar, ein grå versjon og ein negativ versjon. På lyse fargar og lyse bilde skal logo i fargar nyttast. På mørke bilde og mørke fargar skal den negative versjonen av logoen brukast. Den grå versjonen kan nyttast når det berre er 1 trykkfarge tilgjengeleg.

Reglar for bruk av logo:

  • Pass alltid på at logoen står i god kontrast til bakgrunnen.
  • Logokonstruksjon, proposisjonar og fargar skal aldri forandrast.
  • Logoen skal ikkje nyttast kommersielt utan Lånekassens samtykke.
  • Logosymbol skal ikkje nyttast aleine utan Lånekassens namnetrekk.

Kontakt for meir informasjon.

Logo for nettbruk

Logo for trykk

Logo i farger [jpg] Logo i farger [eps]
Logo negativ [jpg] Logo grå [eps]
Logo negativ [eps]