Stabilt låge fastrenter i Lånekassen

Sist oppdatert: 08.06.2018
Fastrentene i Lånekassen vil frå 1. juli vere 2,325 prosent for tre års bindingstid, 2,677 prosent for fem år og 3,144 prosent for ti år.

– Tre års fastrente stig med 0,010 prosentpoeng samanlikna med dagens rentesats, medan fem og ti års fastrente forblir uendra, fortel Solbjørg Sørensen, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen. 

Den flytande renta på studielånet vil vere på 2,080 prosent frå 1. juli, altså lågare enn fastrentene.

Kan binde mellom 10. og 17. juni

Kan binde mellom 10. og 17. juni

Kundar som ønskjer å binde renta frå 1. juli, kan gjere det i perioden 10.–17. juni. Alle som skal søkje om fastrente, gjer det på Dine sider på lanekassen.no

– Dei som avslutta utdanninga i vår, kan også søkje om fastrente no, fortel Sørensen.  

Ikkje alle med flytande rente kan binde renta. Kundar som har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstida, som får støtte til utdanning, eller som har avbrote ein tidlegare fastrenteavtale for mindre enn to månader sidan, kan ikkje binde renta. 

610 000 av tilbakebetalarane i Lånekassen har flytande rente på studielånet sitt, medan 56 900 har fastrente.

Marknadsstyrt rente

Både fast og flytande rente blir fastsett seks gonger i året. Kundar som ikkje aktivt søkjer om fastrente, får automatisk flytande rente.

Renta i Lånekassen er marknadsstyrt og basert på markedsrenta for boliglån.