Logo og visuell profil

Lånekassen sin logo er blitt forenkla og vidareutvikla i 2020.

Logoen består av namnetrekket «Lånekassen», samt eit symbol. Logoen finst i 3 versjonar, original i fargar, ein grå versjon og ein negativ versjon. På lyse fargar og lyse bilde skal logo i fargar nyttast. På mørke bilde og mørke fargar skal den negative versjonen av logoen brukast. Den grå versjonen kan nyttast når det berre er 1 trykkfarge tilgjengeleg.

Reglar for bruk av logo:

  • Pass alltid på at logoen står i god kontrast til bakgrunnen.
  • Logokonstruksjon, proposisjonar og fargar skal aldri forandrast.
  • Logoen skal ikkje nyttast kommersielt utan Lånekassens samtykke.
  • Logosymbol skal ikkje nyttast aleine utan Lånekassens namnetrekk.

Kontakt profilansvarleg på e-post for meir informasjon.

Last ned logo

Logo i farger [png]

Logo negativ [png]