Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Eksempel på kor mykje du kan få

  Høgare og anna utdanning - fulltidsutdanning* Per månad - eitt barn
  Ektefelle/sambuar har person- og kapitalinntekt i 2019 på 411 968 eller lavere.** 12 737 kr
  Ektefelle/sambuar har person- og kapitalinntekt i 2019
  mellom 411 968 og 446 308 kroner
  11 020 kr -
  12 737 kr
  Ektefelle/sambuar har person- og kapitalinntekt
  høgare enn 446 308 kroner i 2019
  11 020 kr
  Einsleg forsørgjar med overgangsstønad 11 020 kr

  * Er du i deltidsutdanning, vil du få stipend i forhold til studiebelastninga di.
  ** Grensa for person- og kapitalinntekt for ektefelle/sambuar i 2018 er 399 969  kroner og  425 357 kroner i 2020.