Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Foreldrepengar frå Nav

    Får du eingongsstønad frå Nav, vil ikkje det påverke støtta frå Lånekassen.

    Eigne foreldrepengar frå Nav påverkar ikkje retten til foreldrestipend, men dersom ektefellen/sambuaren din får foreldrepengar frå Nav, kan det ha noko å seie for foreldrestipendet du kan få frå Lånekassen.