Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Unntak frå oppteningstida og spesielle ordningar

  • Lånekassen kan gjere unntak frå kravet om fire månaders oppteningstid ved prematur fødsel.
  • Var du i utdanning om våren, vil sommarferien telje med i dei seks månadene med oppteningstid.
  • Får du barn i sommarferien etter at du er ferdig med utdanninga di, kan du få foreldrestipend fram til 15.08.
  • Er barnet dødfødt, får du foreldrestipend for tre veker før og seks veker etter fødselen.
  • Døyr barnet i løpet av perioden opp til 44 veker etter fødselen, får du foreldrestipend i opptil seks veker etter dødsfallet.