Endring av fag

Sist oppdatert: 31.07.2019
Du må melde frå til Lånekassen dersom du tar andre fag eller fagkombinasjonar enn det du opplyste om i søknaden.

Vi treng desse opplysningane fordi endring i kva fag du tar kan endre kor mykje støtte du har rett til.

Slik melder du frå om endringar i fag

Vidaregåande skole

Dersom du sluttar i eit eller fleire fag, eller du tar ekstra fag i løpet av skoleåret, skal skolen din sende melding til Lånekassen om det. Du treng ikkje sende inn noko sjølv.

Høgare og anna utdanning

Endringar som fører til at du tar like mange eller færre studiepoeng
(lik eller redusert studiebelastning)
Endringar som fører til at du tar fleire studiepoeng
(auka studiebelastning)


Meld frå om endringa inne på Dine sider.


Send inn ei stadfesting frå lærestaden din elektronisk, som viser den nye, høgare studiebelastninga.

Du treng referansenummeret du fekk då du søkte for å ettersende dokumentasjon. Du finn det på Dine sider.


Eller send eit brev i posten til:

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo
Faks: 22 64 26 36

Eller send eit brev i posten saman med dokumentasjon der lærestaden din stadfester den nye, høgare studiebelastninga til:

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo
Faks: 22 64 26 36