Fritak frå fag

Sist oppdatert: 18.03.2018
Du må melde frå til Lånekassen dersom du får fritak frå fag.

Vi treng desse opplysningane fordi fritak frå fag kan føre til endring i støttebeløpet du har rett til.

Du melder frå om fritak frå fag på samme måte som ved andre endringer i fag.