Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Deltidsutdanning

    Dersom du har fått støtte til deltidsutdanning, gjeld dei same grensene for formue som for fulltidsutdanning. Du vil likevel få ein mindre reduksjon av stipendet, alt etter kor mange prosent du studerte. Studerte du for eksempel 50 prosent deltid, får du også 50 prosent av trekket ein fulltidsstudent ville fått.