Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Dette reknar vi som formue

    Vi brukar dei opplysningane om nettoformuen din som står på skattemeldinga for det året du fekk støtte.

    Nettoformue er verdien av det du eig, minus den totale gjelda di (for eksempel verdien av hus og bankinnskott minus gjeld til Lånekassen og boliglån).