Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Trygdeytingar med same beløpsgrenser som person- og kapitalinntekt

  Trygdeytingar med same beløpsgrenser som person- og kapitalinntekt

  • Foreldrepengar
  • Sjukepengar
  • Dagpengar under arbeidsløyse
  • Adopsjonspengar
  • Barnepensjon

  For å behalde maksimalt stipend kan du ikkje ha trygdeytingar over desse grensene: 

  Kalenderår

  Ved støtte heile kalenderåret

  Ved støtte i sju månader eller mindre per kalenderår*

  2020

  kr 188 509 kr 471 270

  2019

  kr 182 575

  kr 456 436

  2018

  kr 177 257

  kr 443 142

  2017

  kr 172 597

  kr 431 492

  2016

  kr 168 059

  kr 420 148

  2015

  kr 162 769

  kr 406 923

  *Auka inntektsgrense gjeld dersom du følgjer eit utdanningsopplegg som varer sju månader eller mindre i løpet av eit kalenderår, og du berre får støtte til dette opplegget, eller du får støtte for berre eitt semester i kalenderåret.