Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Trygdeytingar vi ser bort frå

  Trygdeytingar som vi ser bort frå:

  • Kontantstøtte
  • Barnetrygd
  • Skattefrie attføringsstønader
  • Eingangsstønad ved adopsjon 
  • Eingangsstønad ved fødsel
  • Gravferdsstønad
  • Grunn- og hjelpestønad
  • Meinerstatning ved yrkesskade
  • Stønad til barnetilsyn
  • Stønad ved helsetenester
  • Utdanningsstønad mm
  • Tiltakspengar
  • Andre skattefrie ytingar 

  Desse trygdeytingane reknast ikkje som inntekt og speler difor ikkje noko rolle for kor mye stipend du får. Vi ser òg bort frå eventuelle bidrag du eller barna dine mottek.