Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Kven blir plukka ut i kontrollen?

    Alle som har oppgitt at dei bur borte, men har foreldre med adresse så nær studiestaden at dei kunne budd heime, kan bli trekt ut i bukontrollen.

    Lånekassen bruker kunstig intelligens for å plukke ut ei gruppe studentar som skal kontrollerast. Det gjer at vi kan finne dei studentane som det er mest sannsynlege har gitt feil informasjon om kor han eller ho bur.

    I 2020 blir omtrent 25 000 studentar kontrollerte. 15 000 av desse blir plukka ut ved hjelp av kunstig intelligens og 10 000 blir tilfeldig vald frå gruppa som potensielt kan bu hos foreldra.