Slik søker du

Sist oppdatert: 04.04.2019
Kvotestudentane skal søke om støtte på nett.

Som kvotestudent skal du bruke denne søknaden (logg inn med for eksempel MinID). Lærestaden din vil stadfeste at du er tatt opp på kvoteprogrammet når søknaden din blir send til Lånekassen.

Det blir ikkje tatt opp nye kvotestudentar

Kvoteordninga har blitt gradvis avvikla frå hausten 2016 og det har ikkje blitt tatt opp nye kvotestudentar etter haustsemesteret 2016. Studentar som allereie er i gang med ei utdanning under kvoteordninga, har rett til å fullføre utdanninga med støtte frå Lånekassen.