Omgjering av lån til stipend

Sist oppdatert: 18.09.2019
Du får utbetalt basisstøtta frå Lånekassen som lån, men inntil 40 prosent kan bli gjort om til stipend.

Dette gjeld ikkje for elever i vanleg vidaregåande skole, dei får utbetalt stipend direkte.  

Vilkår for å få gjort om lån til stipend

Omgjering for studiepoeng du tok i 2018

I juli 2019 starta Lånekassen med å gjere om lån til stipend for studiepoeng eller utdanning bestått våren eller hausten 2018. Vi får automatisk opplysningar om inntekt, formue og trygd for alle, og vi får automatisk informasjon om bestått utdanning for dei fleste. Har du studert i utlandet, må du sjølv sende inn eksamensresultata dine. 

Vi gjer om lån til stipend etter kvart som vi får inn denne informasjonen. Du kan følgje med på Dine sider.

Les om omgjering av lån til stipend for studiepoeng/utdanning bestått i 2018. 

To ulike ordningar for omgjering

Frå og med undervisningsåret 2019–2020 finst det to ulike ordningar for omgjering av lån til stipend, avhengig av hva slags utdanning du får støtte til.

  • Det er éi ordning for deg som tar høgare utdanning, for eksempel ved ein høgskole eller eit universitet. Du får noko omgjering når du består studiepoeng undervegs i utdanninga, og resten når du består ein grad.
  • Det er éi ordning for deg som tar anna utdanning, for eksempel ved ein fagskole eller ein folkehøgskole. Du får berre omgjering når du består studiepoeng undervegs i utdanninga.